Valje Halvö - Naturreservat

Adress: Valje Halvö, 294 77 Sölvesborg Visa karta

Adress: Valje Halvö, 294 77 Sölvesborg

Valjeområdet omfattar landskapet kring den kulturhistoriskt intressanta Valje gård och utgör en udde i Valjeviken.

Valjeområdet omfattar landskapet kring den kulturhistoriskt intressanta Valje gård och utgör en udde i Valjeviken. Inom området väster om järnvägen finns såväl helt öppna smååkrar och betesmarker som mer eller mindre slutna lövbestånd. I dessa lövbestånd finns ett stort antal äldre träd, främst ekar med betydande stamdiametrar, vilka troligen utgjort solitärer i ett mer öppet haglandskap. Kring dessa träd har det vuxit upp en ny generation med äkta lövträd, där eken delvis konkurrerats ut av lönn och ask.

Öster om järnvägen består området huvudsakligen av lövskog, där bok dominerar men med ett stort inslag av ädla lövträd.

Områdets flora visar exempel på näringskrävande arter som i övrigt är ganska sällsynta i Blekinge. Bl a är skogsbingel, myskmadra och tandrot vanligt förekommande. Vid de gamla ekarna växer den mycket sällsynta tårtickaren (inonotus dryadeus). De gamla träden inom Valjeområdet ger livsbetingelser åt bl a hålbyggare, skalbaggar och andra insekter. Dessutom hyser de en rik och ur vetenskaplig synpunkt värdefull lavflora med flera utrotningshotade arter. Mosaiklanskapet som helhet ger förutsättningar för ett rikt och varierat fågelliv.

Naturreservatet sköts av Sölvesborgs kommun tel 0456-816000

Visa mer

Om denna aktivitet

Stuga

Tredenborgs Camping/Stugor

Avstånd: 3,1 km
På Tredenborgs Camping finns 9 stugor för upp till 4 eller 5 personer. Indraget kallvatten, kyl, kokplattor och micro finns i samtliga.
Camping

Tredenborgs Camping/Camping

Avstånd: 3,1 km
Tredenborgs Camping är en lugn och trivsam familjecamping med 200 tomter för husvagn, husbil och tält med eller utan el. Anläggningen har ett unikt läge på strandkanten mellan den blekingska bokskogen och havet, endast 3 km från Sölvesborgs centrum.
Camping

Hälleviks Camping

Avstånd: 11,5 km
På Listerlandet – i västra Blekinge – ligger en av landskapets vackrast belägna (och myggfria) campingplatser. Här får du en avkopplande eller aktiv vistelse i husvagn, husbil, tält, stuga eller lägenhet. Speciellt anpassade platser för husbilar finns.